Chăm Sóc Bệnh Nhân Ung Thư Tại Nhà – Táo Bón

[Ngày 20 tháng 4 năm 2016] Táo bón là trạng thái phân cứng, đi ngoài