Các Bước Phát Triển Trong Năm Đầu Đời Của Trẻ (7-12 Tháng)

1. Khi bé tròn 6 tháng tuổi Bé tròn sáu tháng tuổi có thể điều