Chăm Sóc Bệnh Nhân Ung Thư Tại Nhà – Rụng Tóc

[Ngày 20 tháng 4 năm 2016] Tóc luôn không ngừng dài ra, các sợi rụng