Khám Bệnh Miễn Phí Chào Mừng Đại Lễ 30/4 Và Quốc Tế Lao Động 01/5

Chương trình Ưu đãi đặc biệt “Chào mừng Đại lễ 30/4 và Quốc tế Lao