Công Nghệ Plasma Lạnh – Cứu Cánh Cho Các Vết Thương Mạn Tính

Plasma lạnh là plasma ở nhiệt độ phòng nên có thể tác động trực tiếp