Đội Ngũ Điều Dưỡng Chuyên Môn

Đội ngũ với nhiều kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề, tận tâm và chuyên

Đội Ngũ Điều Dưỡng Cộng Tác

Các điều dưỡng đã và đang công tác lớn như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh