Đội ngũ bác sĩ Archives - Phòng khám gia đình Việt Úc

Danh mục: Đội ngũ bác sĩ

Bs Phạm Lê Thị Thanh Thủy

Bác sĩ, Phụ trách chuyên môn kỹ thuật tại Phòng khám gia đình Việt Úc

Bs Đinh Quang Vinh

Bác sĩ Nội tổng hợp – Y học gia đình tại Phòng khám gia đình Việt Úc

Ths. Bs Dương Thị Cẩm Tuyên

Thạc sĩ Nội tổng hợp Phòng khám gia đình Việt Úc

Bs Lê Quang Tùng

Bác sĩ tại bệnh viện E, Bác sĩ tại PK gia đình Việt Úc

Bs. Lại Đức Hà

Bác sĩ chuyên khoa Nội của Phòng khám gia đình Việt Úc

Bs. Huỳnh Thanh Thủy

Bác sĩ, Phụ trách chuyên môn kỹ thuật tại Phòng khám gia đình Việt Úc

ThS. Bs Thành Ngọc Tiến

GIảng viên Trường Đại học Y Hà Nội; Bác sĩ tại PK Gia đình Việt Úc

Đội Ngũ Bác Sỹ Cố Vấn

Đội ngũ bác sĩ cố vấn chuyên môn là bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.

Đội ngũ bác sỹ cộng tác

Là bác sỹ với nhiều năm kinh nghiệm đã và đang công tác tại các bệnh viện lớn

Hồ Chí Minh Hà Nội